BLINDHET AVENY

 

lekke kåt korrupt sorg
spytte blod mot klasen av bein
spise skinnet de skifte

eim av skorstein henge ner te trehalsen
ludderet stramme si reim
og galgen fiske heder med sen fra blindhet aveny

det brenne i fat
eg e på huk
diktaren bøye seg mot meg og stikke linjer eg like opp nasen
treet knytte neven mot himmelen, ludderet stramme si reim
og galgen fiske heder med sen fra blindhet aveny