E DET DAGEN SNART

 

våken og var ligge eg og lytte
på alle dei lydar som stillheten har
vente det atter ska gråna mot gry av endå ein dag lik dei forrige som va
timane går før hu tar seg forbi
men stjernå som fangen har masser av tid

stilt under stjerner og nordlysbrann synge det her inn fra et vinterkvitt land
tunglyndte tonen av skogsus ved natt
fjellvind som fyke over flyer og kratt
tonen
den norske
ved innland og øy
tonen som aldri ska tagna og dø

våkent og vart vente et folk ved gryingå grå
lytte te larmen der utanifra
ka hende det nå
e det dagen snart?